Deelname voorwaarden


Deelname voorwaarden

De trainingen en opleidingen die wij verzorgen zijn op hoog niveau, deze zorgen dat de deelnemers na het volgen hiervan CWO gecertificeerd instructeur kunnen worden. Om deze reden zijn er deelname voorwaarden voor de verschillende trainingen en opleidingen.

Deelname voorwaarden trainingen

Om deel te mogen nemen aan de trainingen is minimaal CWO II in de discipline waarin je wilt gaan varen vereist. Mocht je aan de training deel willen nemen en niet op het vereiste niveau zitten maar wel vergelijkbare zeilervaring hebben stuur ons dan een mail, stef@dekaag.nl, dan kunnen wij aangeven of we denken dat jij op het gewenste niveau mee kan komen.

Wel een goede zeiler of surfer maar nog geen CWO II

Er zijn genoeg mensen die zelf hebben leren zeilen of surfen en daar nooit een diploma voor hebben gehaald, voldoe je niet aan de deelname voorwaarden maar kan je wel goed zeilen of surfen. Neem dan contact op via stef@dekaag.nl of 0252-544333 en vraag naar Stef. Dan kunnen we samen kijken wat de mogelijkheden zijn.

Deelname voorwaarden opleidingen

– De kosten voor de opleidingsweek bedragen slechts € 250,- dit bedrag dient voor aanvang te zijn voldaan.

Om deel te mogen nemen moet je in het bezit zijn van je CWO 3 in de discipline kielboot of windsurfen, dan wel op een dusdanig niveau zijn in één van deze disciplines dat je voor het einde van de week op CWO 3 niveau zit, zowel qua praktijk als theorie.

– Op zondag 22 april 2017 wordt bovenstaande beoordeeld, wanneer dit onvoldoende is kan je kiezen om te stoppen met de opleiding of om na bijbetaling van € 220,- verder te gaan met de trainingsweek.

– In het seizoen 2017 dien je na het volgen van de opleidingsweek 3 kampweken of vergelijkbaar(in overleg) te komen werken, zo niet wordt er een naheffing van € 220,- in rekening gebracht